Överst pĂ„ sidan

ProduktsÀkerhet

Egmonts program för produktsÀkerhet och kvalitetsfrÄgor
Egmont arbetar stÀndigt för att alla produkter ska hÄlla hög kvalitet och vara trygga att anvÀnda. Detta Àr sÀrskilt viktigt för produkter som riktar sig mot barn.
 
Egmonts program för Social Compliance innefattar Àven produktsÀkerhet och kvalitetsfrÄgor. 
Det Àr viktigt att vÄra produkter Àr sÀkra att anvÀnda. BÄde sÄ som de Àr tÀnkta anvÀndas, och pÄ andra sÀtt som det Àr möjligt att förutse.
 
Egmont och kvalitetssÀkring
Egmonts kvalitetssÀkringsprogram inrÀttades för att sÀkerstÀlla att alla relevanta och gÀllande produktsÀkerhetslagar och standarder uppfylls, samtidigt som kvaliteten pÄ produkterna möter konsumenternas förvÀntningar.
 
Du kan lÀsa mer om Egmonts program för Social Compliance med fokus pÄ kvalitetssÀkring hÀr https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Egmont och produktsÀkerhet
Egmonts krav pÄ produktsÀkerhet finns sammanfattade i Egmonts sÀkerhetsmanual som uppdateras tvÄ gÄnger per Är. Manualen innefattar de krav, lagar, standarder, etc., som gÀller för samtliga marknader dÀr Egmont sÀljer sina produkter.
 
Du kan lÀsa mer om Egmonts Social Compliance Program med fokus pÄ produktsÀkerhet hÀr https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Krav pÄ vÄra leverantörer
För att sÀkerstÀlla att leverantörerna följer Egmonts uppförandekod, Egmont Code of Conduct, mÄste de visa att de har förutsÀttningarna att producera Egmonts produkter samt att de ska informera om vilka material och Àmnen som anvÀnds i produkterna. Endast material som Àr godkÀnda enligt lag fÄr anvÀndas i produktionen.
 
Egmont har ett omfattande testprogram och alla produkter Àr testade och godkÀnda i enlighet med gÀllande lagstiftning innan de kommer ut pÄ marknaden. Alla produkter testas av Egmonts inspektörer eller tredje part-inspektörer under produktion och före leverans frÄn fabriken, alternativt före distribution. Om produkterna inte blir godkÀnda mÄste leverantören Àndra produkterna, och dÀrefter ska de testas pÄ nytt.
 
 
SÀkerhetskrav för kemikalier
Egmont stÀller krav pÄ att vÄra produkter lever upp till alla relevanta regelverk för kemiska Àmnen, för att försÀkra att barn inte utsÀtts för nÄgon risk. Det gör vi dels genom att stÀlla krav pÄ vÄra leverantörer om vilka Àmnen som fÄr, eller inte fÄr, anvÀndas i produkterna, och dels genom att utföra tester pÄ oberoende laboratorium.
 
För Ă€mnen som omfattas av EUs kemikalieförordning – REACH – stĂ€ller vi krav om att produkterna inte fĂ„r innehĂ„lla eller avge Ă€mnen, som Ă€r klassificerade som SVHC eller liknande pĂ„ kandidatlistan. Detta fĂ„r vi löpande bekrĂ€ftat av vĂ„ra leverantörer. För Ă€mnen som innefattas av CLP-förordningen, undviker vi i den mĂ„n det Ă€r möjligt att vĂ„ra produkter innehĂ„ller sĂ„dant som klassificeras som farligt och dĂ€rmed krĂ€ver dessa varningar. 

ProduktsÀkerhet

Egmonts program för produktsÀkerhet och kvalitetsfrÄgor
Egmont arbetar stÀndigt för att alla produkter ska hÄlla hög kvalitet och vara trygga att anvÀnda. Detta Àr sÀrskilt viktigt för produkter som riktar sig mot barn.
 
Egmonts program för Social Compliance innefattar Àven produktsÀkerhet och kvalitetsfrÄgor. 
Det Àr viktigt att vÄra produkter Àr sÀkra att anvÀnda. BÄde sÄ som de Àr tÀnkta anvÀndas, och pÄ andra sÀtt som det Àr möjligt att förutse.
 
Egmont och kvalitetssÀkring
Egmonts kvalitetssÀkringsprogram inrÀttades för att sÀkerstÀlla att alla relevanta och gÀllande produktsÀkerhetslagar och standarder uppfylls, samtidigt som kvaliteten pÄ produkterna möter konsumenternas förvÀntningar.
 
Du kan lÀsa mer om Egmonts program för Social Compliance med fokus pÄ kvalitetssÀkring hÀr https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Egmont och produktsÀkerhet
Egmonts krav pÄ produktsÀkerhet finns sammanfattade i Egmonts sÀkerhetsmanual som uppdateras tvÄ gÄnger per Är. Manualen innefattar de krav, lagar, standarder, etc., som gÀller för samtliga marknader dÀr Egmont sÀljer sina produkter.
 
Du kan lÀsa mer om Egmonts Social Compliance Program med fokus pÄ produktsÀkerhet hÀr https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Krav pÄ vÄra leverantörer
För att sÀkerstÀlla att leverantörerna följer Egmonts uppförandekod, Egmont Code of Conduct, mÄste de visa att de har förutsÀttningarna att producera Egmonts produkter samt att de ska informera om vilka material och Àmnen som anvÀnds i produkterna. Endast material som Àr godkÀnda enligt lag fÄr anvÀndas i produktionen.
 
Egmont har ett omfattande testprogram och alla produkter Àr testade och godkÀnda i enlighet med gÀllande lagstiftning innan de kommer ut pÄ marknaden. Alla produkter testas av Egmonts inspektörer eller tredje part-inspektörer under produktion och före leverans frÄn fabriken, alternativt före distribution. Om produkterna inte blir godkÀnda mÄste leverantören Àndra produkterna, och dÀrefter ska de testas pÄ nytt.
 
 
SÀkerhetskrav för kemikalier
Egmont stÀller krav pÄ att vÄra produkter lever upp till alla relevanta regelverk för kemiska Àmnen, för att försÀkra att barn inte utsÀtts för nÄgon risk. Det gör vi dels genom att stÀlla krav pÄ vÄra leverantörer om vilka Àmnen som fÄr, eller inte fÄr, anvÀndas i produkterna, och dels genom att utföra tester pÄ oberoende laboratorium.
 
För Ă€mnen som omfattas av EUs kemikalieförordning – REACH – stĂ€ller vi krav om att produkterna inte fĂ„r innehĂ„lla eller avge Ă€mnen, som Ă€r klassificerade som SVHC eller liknande pĂ„ kandidatlistan. Detta fĂ„r vi löpande bekrĂ€ftat av vĂ„ra leverantörer. För Ă€mnen som innefattas av CLP-förordningen, undviker vi i den mĂ„n det Ă€r möjligt att vĂ„ra produkter innehĂ„ller sĂ„dant som klassificeras som farligt och dĂ€rmed krĂ€ver dessa varningar.