Produktsäkerhet

Egmonts program för produktsäkerhet och kvalitetsfrågor
Egmont arbetar ständigt för att alla produkter ska hålla hög kvalitet och vara trygga att använda. Detta är särskilt viktigt för produkter som riktar sig mot barn.
 
Egmonts program för Social Compliance innefattar även produktsäkerhet och kvalitetsfrågor. 
Det är viktigt att våra produkter är säkra att använda. Både så som de är tänkta användas, och på andra sätt som det är möjligt att förutse.
 
Egmont och kvalitetssäkring
Egmonts kvalitetssäkringsprogram inrättades för att säkerställa att alla relevanta och gällande produktsäkerhetslagar och standarder uppfylls, samtidigt som kvaliteten på produkterna möter konsumenternas förväntningar.
 
Du kan läsa mer om Egmonts program för Social Compliance med fokus på kvalitetssäkring här https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Egmont och produktsäkerhet
Egmonts krav på produktsäkerhet finns sammanfattade i Egmonts säkerhetsmanual som uppdateras två gånger per år. Manualen innefattar de krav, lagar, standarder, etc., som gäller för samtliga marknader där Egmont säljer sina produkter.
 
Du kan läsa mer om Egmonts Social Compliance Program med fokus på produktsäkerhet här https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Krav på våra leverantörer
För att säkerställa att leverantörerna följer Egmonts uppförandekod, Egmont Code of Conduct, måste de visa att de har förutsättningarna att producera Egmonts produkter samt att de ska informera om vilka material och ämnen som används i produkterna. Endast material som är godkända enligt lag får användas i produktionen.
 
Egmont har ett omfattande testprogram och alla produkter är testade och godkända i enlighet med gällande lagstiftning innan de kommer ut på marknaden. Alla produkter testas av Egmonts inspektörer eller tredje part-inspektörer under produktion och före leverans från fabriken, alternativt före distribution. Om produkterna inte blir godkända måste leverantören ändra produkterna, och därefter ska de testas på nytt.
 
 
Säkerhetskrav för kemikalier
Egmont ställer krav på att våra produkter lever upp till alla relevanta regelverk för kemiska ämnen, för att försäkra att barn inte utsätts för någon risk. Det gör vi dels genom att ställa krav på våra leverantörer om vilka ämnen som får, eller inte får, användas i produkterna, och dels genom att utföra tester på oberoende laboratorium.
 
För ämnen som omfattas av EUs kemikalieförordning – REACH – ställer vi krav om att produkterna inte får innehålla eller avge ämnen, som är klassificerade som SVHC eller liknande på kandidatlistan. Detta får vi löpande bekräftat av våra leverantörer. För ämnen som innefattas av CLP-förordningen, undviker vi i den mån det är möjligt att våra produkter innehåller sådant som klassificeras som farligt och därmed kräver dessa varningar. 

Produktsäkerhet

Egmonts program för produktsäkerhet och kvalitetsfrågor
Egmont arbetar ständigt för att alla produkter ska hålla hög kvalitet och vara trygga att använda. Detta är särskilt viktigt för produkter som riktar sig mot barn.
 
Egmonts program för Social Compliance innefattar även produktsäkerhet och kvalitetsfrågor. 
Det är viktigt att våra produkter är säkra att använda. Både så som de är tänkta användas, och på andra sätt som det är möjligt att förutse.
 
Egmont och kvalitetssäkring
Egmonts kvalitetssäkringsprogram inrättades för att säkerställa att alla relevanta och gällande produktsäkerhetslagar och standarder uppfylls, samtidigt som kvaliteten på produkterna möter konsumenternas förväntningar.
 
Du kan läsa mer om Egmonts program för Social Compliance med fokus på kvalitetssäkring här https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Egmont och produktsäkerhet
Egmonts krav på produktsäkerhet finns sammanfattade i Egmonts säkerhetsmanual som uppdateras två gånger per år. Manualen innefattar de krav, lagar, standarder, etc., som gäller för samtliga marknader där Egmont säljer sina produkter.
 
Du kan läsa mer om Egmonts Social Compliance Program med fokus på produktsäkerhet här https://www.egmont.com/corporate-social-responsibility
 
 
Krav på våra leverantörer
För att säkerställa att leverantörerna följer Egmonts uppförandekod, Egmont Code of Conduct, måste de visa att de har förutsättningarna att producera Egmonts produkter samt att de ska informera om vilka material och ämnen som används i produkterna. Endast material som är godkända enligt lag får användas i produktionen.
 
Egmont har ett omfattande testprogram och alla produkter är testade och godkända i enlighet med gällande lagstiftning innan de kommer ut på marknaden. Alla produkter testas av Egmonts inspektörer eller tredje part-inspektörer under produktion och före leverans från fabriken, alternativt före distribution. Om produkterna inte blir godkända måste leverantören ändra produkterna, och därefter ska de testas på nytt.
 
 
Säkerhetskrav för kemikalier
Egmont ställer krav på att våra produkter lever upp till alla relevanta regelverk för kemiska ämnen, för att försäkra att barn inte utsätts för någon risk. Det gör vi dels genom att ställa krav på våra leverantörer om vilka ämnen som får, eller inte får, användas i produkterna, och dels genom att utföra tester på oberoende laboratorium.
 
För ämnen som omfattas av EUs kemikalieförordning – REACH – ställer vi krav om att produkterna inte får innehålla eller avge ämnen, som är klassificerade som SVHC eller liknande på kandidatlistan. Detta får vi löpande bekräftat av våra leverantörer. För ämnen som innefattas av CLP-förordningen, undviker vi i den mån det är möjligt att våra produkter innehåller sådant som klassificeras som farligt och därmed kräver dessa varningar.