Top of the page

Egmont Fonden


Ett överskott till god användning
Vid Egmont-grundaren Egmont H Petersens död 1914 ombildades hans företag till en stiftelse med en fond – Egmont Fonden. Efter att själv ha vuxit upp under fattiga förhållanden var det viktigt för Egmont H Petersen att stötta andra utsatta familjer. Framförallt barn och unga. Stiftelsen fick i uppdrag att fortsätta driva de olika företagen och använda överskottet till allmännyttiga ändamål och välgörenhet inom framförallt utbildning och det sociala området.
Varje år skänker Egmont cirka 125 miljoner kronor till olika välgörande projekt och insatser. Sedan stiftelsen och fonden grundades 1920 har Egmont delat ut över 4 miljarder kronor till olika välgörande ändamål. Många gånger i samarbete med välgörenhetsorganisationer som till exempel Röda Korset. Men Fonden stöttar inte bara andras projekt utan har även etablerat en rad egna långsiktiga initiativ. Framförallt inom områden där det finns särskilt stora behov av stöttning, som utbildning och lärande.
2021 inledde Egmont Fonden eller långsiktigt samarbete med den svenska barnrättsorganisationen Bris.  Egmont Fondens ekonomiska stöd till Bris nationella stödlinje för barn uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor över en 2-årsperiod. Därtill har ytterligare knappt 1,3 miljoner kronor satts av till utveckling av ett initiativ för identifiering av och stöd till utsatta småbarn. Det sammanlagda stödet uppgår därmed till drygt 6,8 miljoner kronor. Stödet ska bland annat bidra till att stärka och utvidga barnrättsorganisationens nationella stödlinje för barn på natten så att utsatta barn och unga i Sverige kan få professionell hjälp och stöttning via chatt, mejl och telefon dygnet runt. 

Egmont Fonden


Ett överskott till god användning
Vid Egmont-grundaren Egmont H Petersens död 1914 ombildades hans företag till en stiftelse med en fond – Egmont Fonden. Efter att själv ha vuxit upp under fattiga förhållanden var det viktigt för Egmont H Petersen att stötta andra utsatta familjer. Framförallt barn och unga. Stiftelsen fick i uppdrag att fortsätta driva de olika företagen och använda överskottet till allmännyttiga ändamål och välgörenhet inom framförallt utbildning och det sociala området.
Varje år skänker Egmont cirka 125 miljoner kronor till olika välgörande projekt och insatser. Sedan stiftelsen och fonden grundades 1920 har Egmont delat ut över 4 miljarder kronor till olika välgörande ändamål. Många gånger i samarbete med välgörenhetsorganisationer som till exempel Röda Korset. Men Fonden stöttar inte bara andras projekt utan har även etablerat en rad egna långsiktiga initiativ. Framförallt inom områden där det finns särskilt stora behov av stöttning, som utbildning och lärande.
2021 inledde Egmont Fonden eller långsiktigt samarbete med den svenska barnrättsorganisationen Bris.  Egmont Fondens ekonomiska stöd till Bris nationella stödlinje för barn uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor över en 2-årsperiod. Därtill har ytterligare knappt 1,3 miljoner kronor satts av till utveckling av ett initiativ för identifiering av och stöd till utsatta småbarn. Det sammanlagda stödet uppgår därmed till drygt 6,8 miljoner kronor. Stödet ska bland annat bidra till att stärka och utvidga barnrättsorganisationens nationella stödlinje för barn på natten så att utsatta barn och unga i Sverige kan få professionell hjälp och stöttning via chatt, mejl och telefon dygnet runt.