FRANKENSTEIN

Artikelnummer430784
40 sid. Nytolkning av histoiren om Frankenstein. Musse Frankenstein berättar om hur han experimenterat fram varelsen Bors, och om hur allting gick fel...

Beskrivning

40 sid. Nytolkning av histoiren om Frankenstein. Musse Frankenstein berättar om hur han experimenterat fram varelsen Bors, och om hur allting gick fel...

FRANKENSTEIN

Artikelnummer430784
40 sid. Nytolkning av histoiren om Frankenstein. Musse Frankenstein berättar om hur han experimenterat fram varelsen Bors, och om hur allting gick fel...

Beskrivning

40 sid. Nytolkning av histoiren om Frankenstein. Musse Frankenstein berättar om hur han experimenterat fram varelsen Bors, och om hur allting gick fel...