RAYA OCH DEN SISTA DRAKEN

Artikelnummer430720
64 sid. Sagobok som bygger på filmen. Raya är en ensam krigare från landet Kumandra som tillsammans med ett udda gäng ger sig ut för att hitta den sista draken och ena sitt land.

Beskrivning

64 sid. Sagobok som bygger på filmen. Raya är en ensam krigare från landet Kumandra som tillsammans med ett udda gäng ger sig ut för att hitta den sista draken och ena sitt land.

RAYA OCH DEN SISTA DRAKEN

Artikelnummer430720
64 sid. Sagobok som bygger på filmen. Raya är en ensam krigare från landet Kumandra som tillsammans med ett udda gäng ger sig ut för att hitta den sista draken och ena sitt land.

Beskrivning

64 sid. Sagobok som bygger på filmen. Raya är en ensam krigare från landet Kumandra som tillsammans med ett udda gäng ger sig ut för att hitta den sista draken och ena sitt land.